Kontakt

Vedúci konferencie :

Mgr. Miroslava Konrádová

e – mail: miroslava.konradova(at)essmt.sk